Главная > Англо-бурська війна > Діяльність золотопромисловців

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Діяльність золотопромисловців

Діяльність золотопромисловців і власників алмазних копалень була тісно пов'язана з «Англійським Банком», у розпорядження якого надходили ввозившиеся в Англію з Південної Африки золото й алмази. «Англійський Банк» мав з монополістами Витватерсранда й інші форми зв'язку. Так, наприклад, він був пов'язаний з А.Ч. де Ротшильдом не тільки як зі співвласником найбільших південноафриканських монополій, але і як із власником лондонської фірми по аффинажу золота. Англійський капітал панував також у створені наприкінці XIX в. у бурських республіках «Національному Банку Жовтогарячої Вільної Держави» і «Національному Банку Південно-Африканський Республіки». Співвласниками останнього були Джозеф, Остин, Невил і Артур Чемберлены .

Проникнення германського капіталу в економіку бурських республік теж було значним. У середині 1899 р. розмір германських інвестицій у Південно-Африканський Республіці досяг 900 млн. марок. Ця сума більш ніж у два рази перевищувала розмір германських інвестицій у Туреччині, що становили тоді понад 400 млн. марки; вона становила більше половини германських капіталовкладень у Південній Америці й 5% від германських інвестицій у Центральній Африці, що досягали відповідно майже 1700 млн. марок і 1250 млн. марок. Крім зазначених вище германських банків великі капіталовкладення в гірничодобувну промисловість Південно-Африканський Республіки були зроблені «Дармштадтским Банком». Одним з його вкладників був Вільгельм II. В експорті капіталу в Південно-Африканський Республіку брали участь також голландські й французькі капіталісти. Однак їхнього капіталовкладення далеко уступали англійським і германським інвестиціям.

Наприкінці XIX в. видобуток золота на копальнях Витватерсранда ріс із надзвичайною швидкістю: в 1887 р. там було добуто 1,2 т чисті золота, а в 1898 р. уже 118,9 т, що склало 27,6% світового видобутку.

Росту видобутку золота сприяли почалася з 1890 р. видобуток руди на більше глибоких обріях, що досягали 180 м, і застосування вдосконаленого способу витягу золота з руди за допомогою розчинів ціаністих металів. Швидко ріс і одержуваний прибуток.

В 1897 р. вартість золота, добутого на копальнях Витватерсранда тридцятьма акціонерними компаніями, склала 140 млн. гульденів, отримана ними прибуток досяг 35 млн. гульденів. В 1898 р. загальний прибуток власників копалень Витватерсранда склала 4890 тис. ф. ст., майже в три рази перевищивши розмір загального прибутку 1896 р., що становила 1490 тис. ф. ст. З метою ще більшої наживи магнати золотодобувної й алмазної промисловості час від часу навмисно викликали на біржі «бум»; використовуючи його, вони продавали частину своїх акцій по дуже високій ціні, а потім штучно викликали на біржі «спад» і за безцінь скуповували цієї ж акції.

 

 
 
© 2010 ap6e5.tk Битвы на Косовом поле